Minel er solgt, blir del av Bravida: - Vi har utgangspunkt i lokal tilhørighet