- Det var veldig spennende og inspirerende å delta! forteller Gloria Vitaly, som er president i ungdomsorganisasjonen YRN (Youth Regional Network), der hun representerer Oppland.

- Opptatt av innovasjon

YRN er en del av Assembly of European Regions (AER), et nettverk av europeiske regioner hvor YRN er ungdomsnettverket. Nettverket samarbeider og utveksler erfaringer om aktuelle politiske temaer.

I juli tok Vitaly, som startet sin karriere i ungdomsrådet i Ringebu, turen til verdensmetropolen New York, for å delta på konferansen High-Level Political Forum, som er FN sin plattform for oppfølging og gjennomgang av «2030 - Agenda for bærekraftig utvikling». Politikere og ungdomspolitikere fra hele verden var til stede på konferansen.

- Jeg er grunder sjøl og er opptatt av innovasjon, spesielt i forbindelse med bærekraft. Innovasjon må inn i utdanningen, vi må starte så tidlig som mulig. Det er dagens ungdom som skal skape framtidas arbeidsplasser, forteller hun.

Vil hjelpe andre

I 2015 vedtok medlemslandene i FN 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Her er miljø, økonomi og sosial utvikling satt i sammenheng. Vitaly er utnevnt til regional ansvarlig for bærekraftsmål fire, som omhandler utdanning (se alle målene i egen faktaboks).

21-åringen får ros av fylkesordfører Even Aleksander Hagen og betegnes som et «stort politisk talent». Sjøl vil hun ikke forskuttere en eventuell politisk karriere.

- Det hadde vært spennende, men jeg tror ungdommer endrer syn på hva de vil flere ganger. Min største drøm er uansett å kunne hjelpe andre, sier den unge lederen.

- Tror målene kan nås

- Mange har kjennskap til disse målene, men vi er nødt til å videreformidle enda mer kunnskap og informasjon om hvordan en jobber med/bør jobbe med målene for bærekraft, sier Vitaly.

Snart starter et nytt studieår, men engasjementet hennes trappes ikke ned av den grunn.

- Vi i Norge er privilegerte, men alle har ulike utfordringer i møte med bærekraftsmålene. Jeg tror at målene kan nås, om landene samarbeider godt!

Vitaly forteller at det var inspirerende å delta på konferansen. Foto: Privat