Statens vegvesen har lyst ut to kontrakter på bygging og omgjøring av gamle E6 til tettstedsgater i de to kommunene. Fristen for innlevering av tilbud var 19. og 21. april.

Disse har lagt inn tilbud på tettstedene Kvam og Vinstra:

AHSCO Entreprenør AS (27.713.383 kr.), Anlegg Øst Entreprenør AS (29.230.507 kr.), Anleggsgartner Arnesen AS (34.690.805 kr.), K A Aurstad AS (37.110.847 kr.) og Stian Brenden Maskinservice AS (30.143.382 kr.).

Disse har lagt inn tilbud på tettstedene Harpefoss og Hundorp:

AHSCO Entreprenør AS (12.696.725 kr.), Anlegg Øst Entreprenør AS (16.200.700 kr.), Anleggsgartner Arnesen AS (15.822.099 kr.), Stian Brenden Maskinservice AS (18.036.123 kr.).

Starter i mai

Formålet med tiltakene, er å få ned hastigheten gjennom tettstedene og gjøre dem tryggere og triveligere for myke trafikanter, opplyser vegvesenet.

- Vi er godt fornøyde med antall tilbydere som har vist interesse for oppdraget, sier assisterende prosjektleder for E6 Biri-Otta, Lars Kristian Dahl i Statens vegvesen.

- Nå skal vi gå igjennom tilbudene og vurdere kvalifikasjoner og sjekke nødvendig dokumentasjon. Ellers er det laveste bud som gjelder. Det er planlagt at kontraktene tildeles slik at byggearbeidene kan starte i slutten av mai, sier Dahl.

Arbeidet skal stå ferdig innen utgangen av 2017.

Slik ser vegen gjennom Kvam sentrum ut i dag. Foto: Statens vegvesen