– Da blir det ikke mer countryfestival. Det vil bety kroken på døra for oss, konstaterer daglig leder Trond Skurdal.

Skurdal har gjort deg noen tanker om Alkoholloven, etterat det forrige uke ble kjent at Politidirektoratet (POD) har sendt ut brev til politidistriktene, med en presisering av hvordan alkoholloven skal forstås.

Kontroll på 250 mål

Skurdal er klokkeklar på at festivalen ikke vil ha mulighet til å klare å håndheve et slik forbud.

– Det er ikke en løsning som kan fungere for oss. Om vi skal skjenke, må vi ha kontroll. Hvordan skal vi kunne ha kontroll på et område på 250 mål, med mellom 3000 og 4000 besøkende? undrer han.

I instruksjonen fra POD heterdet at politiet skal «pålegge arrangøren å søke skjenkebevilling på hele festivalområdet» når de godkjenner russearrangementer.

På spørsmål fra Aftenposten, om påbudet også vil gjelde lignende arrangementer med camping, som musikkfestivaler, bekrefter Kristin Kvigne, direktør for politifagavdelingen i direktoratet.

– Dette er ikke et regelverk som gjelder for russen spesielt, men noe som også vil gjelde for russen, sier hun.

Årsverk bli borte

– Å sammenligne oss med et russearrangement, aksepterer jeg ikke. Det blir feil, sier Skurdal.

– På russefester er festområdet og camping i samme området. Vi har et klart skille, med streng adgangskontroll i mellom. Vi har orden i sysakene. Vi har ikke hatt noe tull, ikke noe bråk på flere år, forteller han.

Countryfestivalen sysselsetter totalt 15 årsverk, og til sammen 700 personer jobber frivillig under festivalen.

– Om denne loven skal gjelde festivalene, vil tusenvis av årsverk ute i distriktene bli borte. På festivaler i byene er det sjelden camping, sier Skurdal, og legger til:

– Dette vil eller kreve et enormt vakthold. Jeg stiller også spørsmålstegn ved hvordan vi skal klare å følge med på om folk sovner. Det er jo ikke lov inne på et område med skjenking, sier han, og fortsetter:

– I fjor ble forbudet stoppa. Jeg regner med at det blir det til neste år også.

Det har ikke lykkes Dølen å få tak i noen fra POD.

Campingliv: 4000 personer bor på campingen under countryfestivalen på Vinstra. Trond Skurdal undrerseg over hvordan festivalen skal kontrolere at ingen drikker medbrakt i egen campingvogn. Foto: Tone Sidsel Sanden
Bekymra: Daglig leder for countryfestivalen, Trond Skurdal, mener det blir håpløst å stå som ansvarlig for skjenking på campingområde på 250 mål. Foto: Bjørn Sletten/Arkiv.