Ringebu kommune har 50 byggeklare tomter, men ingen vil bygge: - Noe må gjøres med markedsføringa

foto