– Planen er å få til noe som dekker alles behov og utgangspunkt, sier Eystein Brustuen, leder av velforeninga på Kvamsfjellet.

Han mener at Kvamsfjellet trenger flere skilta turmål, spesielt sommerstid.

– Mange stier er i ferd med å gro igjen, og historiene havner i glemmeboka. Vi har lyst til å få begge deler opp i dagen, og samtidig være med å bidra til at enda flere kommer seg ut på tur i fjellet vårt, forklarer Brustuen.

– Behovet for flere turmål på Kvamsfjellet er absolutt til stede, spesielt om sommeren, mener Eystein Brustuen, leder fjellets velforening. Foto: Christian Aali
Turmålgruppa har planer om å få opp flere ulike typer skilt på Kvamsfjellet. Her har Eystein Brustuen nettopp reist skiltet til Sukkertoppen med god hjelp fra sønnen Theo Leander Brustuen. Foto: Solveig Sigstadstø

Allerede i gang

Arbeidet går ut på å lage turmål som kan informeres om og skiltes til. Turene vil få egne starttavler, som vil bli reist ved de forskjellige startpunktene rundt om i fjellet.

Velforeninga har tatt initiativ til å sette i stand ei turmålgruppe, bestående av noen medlemmer fra Kvamsfjellet Vel, inkludert et knippe lokale kvamværer.

Allerede i høst satte denne arbeidsgruppa opp pil- og avstandsskilt fra Bjørgebu til det kanskje mest kjente turmålet på Kvamsfjellet: Sukkertoppen.

– Vi rakk heldigvis å få opp noen skiltene rett før snøen kom, forteller Brustuen og legger til at de andre turmåla nok vil være langt mindre kjente enn den karakteristiske fjelltoppen.

Noen av turene vil være reine turmål, uten at det presenteres en historie ved startpunktet. Bakgrunnen for prosjektet er likevel å etablere merka stier der ulike former for skilting skal gi folk kunnskap om steder, historier, kulturminner og seterliv.

Brustuen utdyper:

– Dersom målet for turen er ei gammel fangstgrav, vil skiltet eksempelvis gi informasjon om jakt før i tida, om dyra og når gravene ble til, sier han.

Turgruppas Per Bjørge (til høyre) får høre historier fra seterlivet på Haugsetra fra Jens Tangen. Foto: Solveig Sigstadstø

Appellerer til dugnadsånden

– Dette er et omfattende dugnadsarbeid som tar tid. Vi kan ikke gape over alt på en gang, sier Brustuen og forklarer at de er avhengige av å med nok folk på den jobben som skal gjøres.

I tillegg er kostnadene er et element. Spesielt er informasjonsskilt dyre å kjøpe inn.

For å få realisert planene er de også avhengige av hjelp og tillatelser fra kommunen og andre grunneiere.

– Vi har en god dialog med kommunen, og de er positive til tiltakene, opplyser Brustuen.

Målet er at det skal finnes stier og turmål for enhver smak og forutsetning, også for de med nedsatt funksjonsevne eller er dårlige til beins.

– Jeg vet blant annet at Sundheims Venner tidligere har tatt med seg beboerne ut på tur. Vi håper det er mulig å ivareta den typen målgrupper også. Ingenting er bedre enn det, avslutter Brustuen.