Kristin (35) er den eneste coachen av sitt slag i Norge. Metoden har møtt mye motstand