Hun er blant søkerne som ønsker jobb som næringsutvikler