Jordbruksoppgjøret: - Et nødvendig krav for å sikre Innlands-bonden