Målle er en aktiv 89-åring: Lefseopplæring og frivillighetsarbeid