Nedbør og vindkraft bidro til økning i kraftproduksjonen