Olaug (35) velger seg en helt ny retning: - En må tørre og hoppe i det