– Det er jo ingen som sender av gårde barna sine gående på denne vegen. Dette er ikke trygt nok som skoleveg, sier mor til Magnus, Wenche Løfsgaard.

Sammen med mor og datter fra nabogarden, viser de lokalavisa hvordan det de beskriver som rushtrafikk fortner seg, hver eneste morgen.

– Fra tidlig morgen er det rush-tid. Det er stor trafikk, mellom 2500 og 3000 biler i døgnet. De kan ikke mene at det skal være skolevegen for barna våre, sier Løfsgaard og Silje Glemmestad Bakken.

Ingen vurdering av vegen

Det var i juni at Sør-Fron kommune sendte ut brev til naboene om at skoleskyssen nå ble tatt bort. Begrunnelsen var at de anså trafikkfaren som «betydelig redusert, og at det ikkje lengre er ein særleg trafikkfarleg skuleveg.»

– Vi reagerer på at brevet kom i slutten på juni, rett inn i sommerferien, dermed kunne ikke ny søknad fra oss om skoleskyss behandles før etterferien. Og det er overhodet ikke gjort noen vurderinger av vegen, før de sendte ut brevet, sier Løfsgaard. De to familiene klagde på vedtaket, med begrunnelse i at vegen på 900 meter barna må gå, er sterkt trafikkert.

– Vi bekymrer oss for at dette ikke skal vurderes før høstmørket kommer for alvor, sier Bakken, og legger til at familien nå er avhengig av besteforeldre for å få barna trygt hjem.

- Det er uaktuelt gå denne vegen, sier hun.

Velger å være optimistiske

Yngstejenta til Løfsgaard, Ragnhild, som går i 4. klasse, har drosjeskyss.

– Det spesielle er at sjøl om det er plass i drosja, får ikke våre to eldste være med. Til denne saken er avgjort, kunne de kanskje fått det?, undrer Løfsgaard. Rett nok har de fått tilbud om å kjøpe plass i drosja til 260 kroner per måned.

– Jeg velger å tro at dette ordner seg. Kommunen må se det, at denne vegen ikke er trafikksikker som skoleveg, sier Løfsgard.

Skal vurdere

For i etterkant av klagen fra familiene, har kommunen varsla vurdering av vegstrekningen i løpet av høsten.

Komunalsjef Anne Holsbrekken forklarer at endring i trafikkmønsteret var bakgrunnen for deres vedtak.

– Gamle E6 var vurdert som særlig trafikkfarlig skoleveg. Vi mener det er riktig å ta en ny vurdering nå etter at E6 ikke lengre er skoleveg. Brevet ble sendt ut i juni, i god tid før skolestart, sier hun.

– Men nå er skolen godt i gang?

– Søknadene bli behandlet i løpet av september, etter de retningslinjene som gjelder for slike saker. Det er det jeg kan si om saken nå, svarer Holsbrekken.

- Vi er optimistiske, og tror at barna får skoleskyss. Likevel er dette klønete håndtert, for vurdering av vegstrekningen kunne vært gjort tidligere. Da hadde vi sluppet å havne i denne situasjonen nå, da skolen er godt i gang, sier Løfsgaard og Bakken.

Reagerer: Mødrene Wenche Løfsgaard og Silje Glemmestad Bakken mener kommunen burde vurdert vegen før de tok fra barna deres skoleskyssen. Foto: Tone Sidsel Sanden