Saken, der Økokrim har tatt ut tiltale, starter 20. november og skal vare fram til 15. desember. Mannen fra Midtdalen skal, i følge tiltalen, ha fått et irsk ektepar til å investere flerfoldige hundretusen euro i et selskap. Ved én anledning 200 000 euro og den andre 300 000 euro.

Ingen sikkerhet

I tiltalen heter det at mannen har forledet ekteparet til å investere uriktig, og at de ble forespeilet at det ikke var noen risiko for å tape det investerte beløpet. Paret ble også forespeilet at det forelå sikkerhet for det investerte beløpet i form av et verdipapir og at investeringen ville gi høg avkastning. «Dette til tross for at investeringsprosjektene ikke hadde noen realitet eller ikke kunne gjennomføres, midlene ikke ble sikret og det forsikrede verdipapiret var uten verdi», står det i tiltalen.

Grovt bedrageri

Ved to anledninger skal irene ha overført penger til mannen; i juni og i august 2011.

Med unntak av 60 000 euro, utbetalt i perioden juli-november 2011, har ikke ekteparet mottatt penger som avtalt med mannen. Pengene skal også delvis ha blitt forbrukt av tiltalte og delvis ha blitt overført til tredjeparter. Dette har medført tap for ekteparet som gjorde investeringene. Strafferamma for den først tiltaleposten om grovt bedrageri er på inntil seks års fengsel.

Pengestrømmer

I tiltalens andre post er det referert til et rettsmøte i 2013, der tiltalte skal ha gitt uriktige opplysninger, i forbindelse med behandling av en konkursbegjæring. Der skal mannen ha lagt fram falske verdipapirer pålydende 2 000 000 000 euro. Han er for dette tiltalt for å ha gitt falsk forklaring i retten, noe som har en strafferamme på inntil to års fengsel. Bobestyrer i denne konkurssaken er ført som vitne når saken kommer opp.

Etterforska siden 2012

I 2014 ble saken overført fra Innlandet politidistrikt til Økokrim. Da hadde etterforskninga allerede pågått siden 2012.

– Bakgrunnen for at det tar så lang tid er først og fremst at det dreier seg om å følge pengesummer på tvers av landegrensene, til Hong Kong, USA - det tar tid å få tak i dokumentasjon, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle, som prosederer saken.

– Tiltale ble tatt ut i februar, men det tar tid å beramme en så stor sak. Hovedregelen er at saken skal gå for tingretten i det området tiltalte har bosted, derfor går den for Sør-Gudbrandsdal tingrett, sier Stanghelle.

Digital saksgang

Saken blir også en av de første til å bli lagt fram digitalt i retten. Utstyr til dette har vært eller er under installering i lokalene til Tingretten på Lillehammer i disse tider.

Saken er beramma i november, og er beregna å ta fire uker.

Dølen har prøvd å få kontakt med forsvarsadvokaten til den tiltalte midtdølen, uten å lykkes.

Økokrim: Førstestatsadvokat Trude Stanghelle prosederer saken mot mannen fra Midtdalen. Foto: Økokrim