Beklaga uttaler i formannskapet: - Klart dei på golvet skal høyrast

foto