Antall ungdommer som idømmes ungdomsstraff- og oppfølging øker i Innlandet