Tilbyr innanbygds folk å bruke hytta: - Håpar fleire hytteeigarar henger seg på