Ingvil og Per Erik har et tun for omsorg og mestring. Pårørende: – Her blir barnet vårt møtt på sine premisser