Hva i all verden gjør sju helsearbeidere i kveldsmørket, utstyrt med nylontau, spraybokser, ballonger, saks og en stor presenning …