26 vil bli arbeidsrettleiar - sjå heile søkjarlista