Statens vegvesen informerer om at fra og med klokka 12 torsdag blir trafikken på Fryasletta lagt over på ny E6, fra parsellstart og fram til avkjøring/påkjøring ved Hundorptunnelen.

- Det er viktig at alle trafikanter er årvåkne, følger skilting og fartsgrenser. Det vil fortsatt pågå noe anleggstrafikk i området, oppfordrer teknisk byggeleder Christian Halsa.