Sida vegen går i landskapsvernområde, er ferdsel underlagt egen forskrift, og vegen er bare åpen mellom 1. juni og 1. desember. Unntaket er ved uttak av skog, da kan brøyting for uttransport av tømmer skje.

Forvaltningssak

Tirsdag var naturoppsyn Finn Bjormyr på stedet for å registrere brøytinga, og han bekrefter onsdag at vegen er brøyta uten skilting og stengsel.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at vi har registrert at vegen er brøta opp, og at det ikke er skilta. Det er opp til forvalterne av området å si noe om hvorvidt det bryter med forskrift, sier han.

Ikke klart grunnlag

Nasjonalparkstyrets administrasjon på sin side har ikke fått rapporten fra SNO onsdag formiddag, og vet derfor ikke om det er grunnlag for å si at det foreligger brudd på forskriften. Det er eventuelt opp til nasjonalparkstyret å bestemme en reaksjon dersom det foreligger brudd.

Ikke søkt i kommunen

– Skogbrukskontoret i Nord-Fron kommune har ikke fått søknad om uttak av tømmer i det aktuelle området, opplyser skogbrukssjef Geir Johan Groven.

Han har aldri opplevd at hogst har vært satt i gang utan søknad på forhånd.

– Unntaket for søknad om uttak av skog, er dersom det gjelder uttak av ved til eget bruk, sier Groven.

Mjøsen skog, som organiserer skogeigarlag i distriktet, tilrår at skogsdrift blir gjennomført i tidsrommet før jul. De har heller ikke registrert noen planlagte uttak her.

Utfartsåre

Skiløypa som nå er brøyta vekk går fra Frybrua på Kvamsfjellet, nedover Frydalen og til Koltjønnhaugen på Sødorpfjellet, ei strekning på cirka ti kilometer. Dette er ei veldig populær rundløype hele vinteren, og er utfartsåre for hyttefolk både på Kvams- og Sødorpfjellet. Det er Rondane-Kvamsfjellet turløypelag som har løypekjøreing i det aktuelle området, og de meldte på sin facebookside allerede 7. mars om brøytinga.

– Løypa vil derfor dessverre utgå resten av denne sesongen, skriver de.

Venta på Furusjøen rundt

I følge leder for Sødorp sameige, Ole Brandvold, ble vegen brøyta opp nå, fordi de venta til etter Furusjøen Rundt-rennet var over.

– Vi hadde kontakt med dem tidlig i sesongen, slik at de kunne bruke denne traseen, sier han.

– Men hvorfor skjer det rett før påske, når mange kanskje ville ha brukt denne løypa?

– Vi hadde mulighet til å få gjort det nå, sida de som tok det på seg hadde anledning, sier han.

Han mener dessuten det er helt greit å følge veien på ski.

– Denne konflikta mellom skogeiere og folk som vil gå på ski har vi over hele landet. Vi skogeiere har kanskje vært for snille, som har sluppet til løypekjøring over eiendommene våre, seier han.

– Er det noen som har uttak av skog nå?

– Det er ingen som er i gang nå, nei, men flere har ringt meg for å høre om det blir veg, slik at de kan planlegge det, sier Brandvold.

– Og dere kunne ikke venta til etter påske?

– Vi tar brøytinga jo før jo heller, det er hard snø, og tar lang tid å tine opp vegen. Vi er bare interessert i å få utnytta ressursene vi har på eiendommene våre, sier Brandvold.

Nå er det altså opp til Nasjonalparkstyret å vurdere om det foreligger brudd på forskriftene.

Åpen for ferdsel: Naturoppsynet var på befaring tirsdag, og registrerta da at det ikke var satt opp skilting og stengsel. Foto: Tor Larsen.