HSA-gruppa (holdningsskapende arbeid) i Ringebu sto som arrangør og la til rette for en skikkelig annerledes dag for ungdommen. HSA-gruppa er en tverrfaglig gruppe som møtes en dag i måneden. På timeplanen for tiende klasse sto møte med politiet, NAV, helsesøster, Ung i midtdalen, psykisk helsevern, mot rus, barnevernet og treningssenteret Freskus som er deltagerne i HSA-gruppa.

En jobb som virker

Tina Lie Vestby i Ringebu kommune er koordinator for gruppa.

– Ringebu er den eneste kommunen i midtdalen som er har HSA-gruppe og er en SLT-kommune. SLT står for "Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet». SLT-modellen benyttes av om lag 200 norske kommuner, forteller Vestby.

– Gir arbeidet gode resultater for Ringebu?

– Ja, jobben som gjøres virker helt klart. Det er ingen kriminalitet og rusbruk og ungdommen er svært positive i forhold til jobben som gjøres, sier hun.

– Lærerikt og spennenden

Elevene fikk blant annet prøve en «kollisjon» i politiets medbrakte crash-stol som simulerer en kollisjon i en fart av 10 kmt. De fikk en lang og god samtale med helsesøster, de fikk høre om hva NAV og barnevernet kunne gjøre, og ikke gjøre.

Elevene Stephanie Johansen, Ingrid Jøingsli og Maria Indiane Thorén Rønningen likte annerledesdagen godt og mente de hadde stor nytte av informasjon og møte med personene i etatene.

– Det er ikke så skummelt å ta kontakt når vi vet hvem de er, og vet hvordan vi går fram. All informasjon og personene vi møtte i dag har vi god nytte av. Det har vært lærerikt og spennende, sa jentene.

Crash-stol: Erlend fra Venabygda prøvde crash-stolen til politiet og med bare en fart av 10 kmt fikk han merke kreftene kollisjonen skapte. Foto: Ole Maurits Nybakken.
Tar vare på hverandre: Jentene Elevene Stephanie Johansen, Ingrid Jøingsli og Maria Indiane Thorén Rønningen syntes annerledesdagen var en fin og nyttig dag på alle måter.