Ordførar Ole T. Muriteigen vil ha betre investeringsrammer for skulebygg: - Å satse på skule bør vera ei god politisk sak

foto