Ellen legg ned Bra Fokus: - Kjem til å halde fram på ein litt annan måte