Sjekkar om helsetenester har brote lova overfor sikta 20-åring

foto