Hvem synes du er den beste verdiskaperen i Midtdalen?

foto