Frode fikk 102, Olav fikk 178, Arne fikk 90, mens Gundhild fikk 63. Se oversikt over personstemmene ved årets valg

foto