Søker kommunen om flerfoldige millioner av kroner i tilskudd

foto