E6 forbi Ringebu: – Grunnundersøkelser i gang i løpet av våren