Seterstul på Fagerli får statlig støtte - skal pusses opp og driftes