Barnehagen blir gjentatte ganger utsatt for hærverk: – Kan ikke sitte og se på at det skal fortsette