Ole si unike samling fører historia vidare: - Eg måtte ta eit val, sortere og samle, eller kaste

foto