Etter mer enn tre tiår som politimann fikk Hallgeir Larsen inngående kjennskap til narkotiske stoffer og hva de gjør med mennesker.

Han har møtt fortvilte pårørende som har mista sine nærmeste og misbrukere som desperat har søkt etter hjelp.

Sjøl om det har gått elleve år siden han trådte over i pensjonistenes rekker, har 69-åringen fortsatt et brennende engasjement for å hjelpe og opplyse.

Samtidig tegner han et dystert bilde av utviklinga i Midtdalen og i landet for øvrig:

– Forskjellen på narkotika-situasjonen i dag og for 10–20 år siden er enorm, mener Larsen.

– Nå er det stoff overalt.

Erfaring og kunnskap

Allerede da han jobba som politietterforsker i Harstad kom han borti flere narkotika-saker. Han fikk raskt ansvar for en narko-hund og deltok på mange kurs om narkotiske stoffer og virkningene av bruken.

Senere gikk ferden sørover, og Larsen fikk jobb på narkotikaseksjonen i hovedstaden.

– I Oslo besto hverdagen min i å møte folk fra rusmiljøet. Dette ga meg erfaring og kunnskap om hvordan man kan hjelpe personer som blir rusavhengige.

Siden 1995 har Hallgeir Larsen vært bosatt på Vinstra, med både Lillehammer og Midtdalen som arbeidssted. Innad i politiet ble han raskt en ressursperson i saker som omhandla rus og narkotika.

Sjøl mange år etter at han avslutta yrkeskarrieren tar folk kontakt med spørsmål om narkotika og andre rusmidler.

– Jeg får oppfordringer fra fortvilte pårørende og tidligere rusavhengige. De vil at jeg skal hjelpe folk med å få opp øynene for hvordan situasjonen er i dag. Det er også bakgrunnen for at det nå blir et åpent folkemøte og et gratis to-dagers kurs, forteller 69-åringen.

Alvorlig sjuk

Med hyppige leserbrev og uttalelser i media om virkninger, omfang og narkotikapolitikk har Larsen opplevd å få kritikk for sine påstander.

Det tar han derimot med knusende ro:

– Jeg uttaler meg ikke om noe jeg ikke har greie på. Det handler om å spre korrekt informasjon, og det som kommer ut skal være begrunna med forskning og erfaring. Det er helt avgjørende, sier Larsen bestemt.

Den siste tida har han jobba med å få på plass alle brikkene til de kommende arrangementene. Samtidig har han vært alvorlig sjuk.

Kona Brita Gårderløkken lar seg imponere over pågangsmotet og engasjementet ektemannen viser, spesielt etter at han fikk kreftdiagnosen.

– Han står midt oppe i cellegiftbehandling, så at han orker å stå i bresjen for dette nå er egentlig ganske utrolig, sier hun og nikker forståelsesfullt til Hallgeirs forklaring:

– Jeg kan ikke bare bli sittende på ræva og synes synd på meg sjøl, eller sitte å irritere meg over at det ikke blir tatt tak i narkotika-problematikken. Dessuten er dette noe som gir meg energi.

Hallgeir erkjenner at rundene med cellegift tærer på kroppen, og at dagsformen varierer.

Med litt galgenhumor går alt derimot litt lettere:

– Jeg har jo endelig klart å ta av meg noen kilo, humrer Hallgeir.

– Det gjør godt å se at han holder seg aktiv og har et prosjekt å drive med. Det gjør at både han og jeg glemmer sjukdommen litt, sier Brita.

Hallgeir Larsen har brukt mye tid på å forberede arrangementene i slutten av måneden. – Jeg mener den viktigste jobben er å forebygge. Får du bort kjøperne, blir du kvitt selgerne, sier han. Foto: Christian Aali

– Konsekvensene kommer

Den engasjerte pensjonisten har sjølsagt sine klare tanker om både rusreform og politikken som føres. Rådene til de som har med den oppvoksende generasjonen å gjøre holder han enkle og korte:

– Skaff dere kunnskap og snakk med barna og ungdommene. Da skaper dere gode holdninger tidlig, mener Larsen, som legger til at noe av det viktigste er å være rolig og sindig, også hvis en i nær relasjon har prøvd et narkotisk stoff.

Han har ikke tro på at rop, kjeft eller skjennepreken er vegen å gå for å få brukere til å komme på bedre tanker.

– Løsningen er å sette seg ned og prate, ikke bli sint eller fordømme. Det handler om å få folk til å forstå konsekvensene av å ta narkotiske stoffer.

Og konsekvensene kommer, skal vi tro Larsen:

– Det vil komme både fysiske og psykiske reaksjoner, og disse er voldsomme, opplyser han og er tydelig på at det da må finnes et hjelpeapparat, som folk vet at finnes og som det er enkelt å ta kontakt med.

– Både misbrukere og pårørende må vite hvor de skal ta kontakt, og da skal de ikke trenge å forholde seg til skriftlige søknader og lang behandlingstid. Her har kommunene en lang veg å gå, og det er dessverre få hederlige unntak i Norge, mener han.

Kurs og møte

Seinere i måneden inviterer Larsen, i samarbeid Norsk Narkotikaforebyggende Forening (NNF), til både åpent folkemøte og kurs på Vinstra.

Kurset «Indikasjoner på narkotikabruk og andre rusmidler» er gratis og går over to dager.

Målgruppa er fagpersoner som jobber med barn og ungdom i Nord-Fron kommune, for eksempel lærere, helsesykepleiere og ansatte i barnevernet eller i psykiatrien.

– Vi hadde 30 ledige plasser til kurset, og nå er de fleste tatt. Det viser forhåpentligvis at det er et ønske om å tilegne seg mer kunnskap, sier Larsen.

På novembers siste dag arrangerer han åpent folkemøte i Inntunet på Vinstra vidaregåande skule.

Der er det plass til 200 personer, og Larsen håper at temaet «BRY DEG. Si nei til narkotika» vil få folk til å fylle setene.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått tak i både dyktige og tøffe personer til møtet. Det krever mot å fortelle om hvordan det er å være pårørende til en rusavhengig ungdom, slik Bente Christine Haugseth vil gjøre, forklarer Larsen.

Ingen ringere enn tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har blitt satt til å innlede møtet, der ordfører Anne Marie Olstad, politikontakt Kjell Bakken, Kay Roger Godsveen fra NNF og Larsen sjøl utgjør de andre postene på møteplanen.

Nord-Fron kommune og Sparebank 1, Rema 1000 Vinstra og Lions har alle bidratt for at kurset og møtene kan gjennomføres.

– Jeg er spent på hvor mange som dukker opp, men jeg tror og håper at det blir få ledige plasser. Dessverre er det et tema som nok er mer aktuelt enn noen gang, avslutter Larsen.