Meiner nynorsk må med i digitaliseringsplan: – Blir ikkje teken på alvor