Ga beskjed om å spare: – Ekstremt vanskelige måneder