Totalt 26 elevar smitta - utfører massetesting på skulen onsdag