Kjellaug reagerer på innbruddet der flere tusen kroner ble stålet fra kassa: - Simpelt og veldig merkelig