Halvparten av skadene på sau skjer etter 1. september