Disse blir meddommere i tingretten og lagmannsretten for Nord-Fron