Midtdøl dømt til fengsel og bot for promillekjøring