Kritisk for villreinen nord i Rondane – Vedtar umiddelbar nattestenging av Grimsdalsvegen