Etterlyser løsning for å legge E6 over Lågendeltaet: - Siste etappe gjennom Gudbrandsdalen må bygges ferdig