Fylkesmannen i Innlandet erklærer seg inhabil i Dronningseter-saken

foto