Nesten to hele klasser færre på helsefag enn i fjor: - En stor bekymring

foto