- Bakgrunnen for prosjektet var å samle inn gamle oppskrifter, slik at de ikke går i glemmeboka. Oppskriftene ble delt inn fylkesvis, slik at det var mulig å søke om en lette etter oppskrifter fra et spesifikt område, forteller Borgny Sletten fra Ruste bygdekvinnelag.

Bygdekvinnelaget jobber på flere områder, blant annet er laget opptatt av viktigheten av å ivareta mattradisjoner fra de ulike delene av Norge.

Sletten sitter i fylkesstyret, og ble i fjor valgt ut som «tradisjonsmatkontakt», med ansvar for å samle inn flest mulig oppskrifter på tradisjonsmat fra de 35 lagene i fylket. Oppskriftene ble så publiert på en egen nettside.

Reiste rundt

- Konkurranseinstinktet slo inn hos meg, så jeg oppsøkte alle lokallag som ikke sendte inn forslag, humrer hun.

Hun har i forbindelse med konkurransen reist «land og strand» rundt, på jakt etter ulike oppskrifter som representerer matkultur i Oppland. Og det var på hengende håret at hun rakk å samle inn materiale fra alle deler av regionen.

- 1. november var fristen, og den siste foreninga hadde møte kvelden før! Men det gikk akkurat, så vi nådde 100 prosent.

Helt til topps

Oppland kom helt til topps i tradisjonsmatjakta og vant, sammen med tre andre fylker, som alle fikk inn svar fra samtlige medlemslag i sitt respektive fylke.

Premien var 10 000 kroner, som måtte brukes på noe matrelatert, så etter påske skal medlemmer til Lom, blant annet med servering på Vianvang og Brimibue.

- Det har nesten vært like mye jobb å arrangere det, om hele innsamlinga. Men jeg har jobba med reiseliv, så det er ikke første gang jeg organiserer!

Skrivabrød fra Dovre. Foto: Borgny Sletten