Givra i Sorperoa har under to flommer trengt inn i underetasjen i TIP-bygget på Vinstra vidaregåande skule.

Under siste kommunestyre i Nord-Fron etterlyste høyres Ragnar Jacobsen tiltak for unngå lignende hendelser.

Campus Vinstra

– Bekken Givra er truende under flom og vi har erfart at den kan gjøre stor skade i dette området. Nå har vi planlagt å bygge ut dette området til flere formål via satsingen Campus Vinstra, og da er det nødvendig med forebyggende tiltak. Jeg mener at Givra bør legges i rør fra Skåbukrysset og forbi den Videregående skolen, sa Jacobsen – rettet som et spørsmål til ordfører Støstad under spørretimen.

Ordfører Støstad, som er oppvokst ved Givra, kunne ikke vise til konkrete tiltak, men til planer.

– Jeg kjenner godt til at bekken Givra under flom kan bli som ei stor elv. Å legge Givra i rør er et element vi må ta med i utviklingsprosjektet Vinstra 2046, sa Støstad.