22 personer ble gitt feil svar på Covid-19-prøver

foto