Trondheimsfirma kjøpte konkursbo og skal inn med nytt sortiment

foto