Midtdøl mista førerkortet etter han kjørte i ruspåvirka tilstand

foto